Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlättar samexistens mellan tjädrar och vindkraft banade väg för det sällsynt flexibla miljötillståndet.

Fakta om vindkraftsprojekt Bruzaholm

 • Plats:
  Eksjö kommun
 • Maximalt antal vindkraftverk:
  23
 • Maximal totalhöjd:
  240 meter
 • Årlig energiproduktion:
  450 GWh
 • Preliminär idrifttagning:
  2024

Tjädern är skyddad enligt artskyddsförordningen. Sverige har också som nation ett särskilt ansvar för arten inom EU. Finns tjäderspelsplatser i projektområden för vindkraft i södra Sverige får projektet i regel restriktioner som begränsar hur nära dessa platser man får bygga vägar och vindkraftverk. Detta har länge varit utmanande ur vindkraftsprojektörers perspektiv då stora delar av projektområden kan försvinna eller begränsas så mycket att projekt inte blir lönsamma.

För vindkraftsprojekt Bruzaholm tog Vattenfall därför, tillsammans med miljökonsulten Jonas Örnborg, fram en metod som nu möjliggör samexistens mellan tjäder och vindkraft.

– Det är mycket viktigt för oss att minimera vår påverkan på den biologiska mångfalden när vi planerar och ansöker om tillstånd för en vindkraftpark. Vi behövde hitta ett sätt som gör att vindkraft och tjädrar kan samexistera. Vi funderade och tog fram en lösning som möjliggjorde samexistens och som dessutom gav förutsättningar för en bättre miljö för tjädrar än om vi inte byggt en vindkraftpark i området, säger Anders Jansson, Vattenfalls tillståndsspecialist.

Lösningen blev en avsiktsförklaring där markägarna i projektområdet ställde upp på att bedriva ett skogsbruk som specifikt tar hänsyn till tjäderpopulationen. Det innebär att man bland annat sparar så kallade ”kjolgranar” som skyddar tjädrar från rovdjur. Ett annat åtagande är att inte kalavverka i området och spara större lövträd.

Avsiktsförklaringen och åtagandena stämdes av med Birdlife Sverige, den nationella fågelföreningen, som stöttade metoden. Metoden banade väg för ett sällsynt flexibelt tillstånd för södra Sverige, 23 vindkraftverk á 240 meter, med huvudsakligen fria positioner. Tillståndet vann laga kraft i april 2020.

– Ett så flexibelt tillstånd med så pass höga vindkraftverk är mycket sällsynt i södra Sverige. Med fria positioner har vi goda möjligheter att välja bästa möjliga teknik och plats för att optimera den förnybara elproduktionen samtidigt som tjädern skyddas, säger Linda Broman, projektledare Vattenfall för Bruzaholm.

– Vår förhoppning är att avsiktsförklaringen skapar bättre förutsättningar för tjäderstammen i området jämfört med ett generellt krav om 1 km skyddszon mellan tjäderspelplatser och vindkraftverk. Det blir i slutändan upp till Vattenfall och enskilda markägare att visa huruvida man håller sig till den utarbetade planen. Om vindkraftparken uppförs och utfallet för den lokala tjäderpopulationen blir positivt, ser vi gärna att Vattenfall (och andra vindkraftsbolag) försöker finna liknande överenskommelser på andra platser, säger Daniel Bengtsson, fågelskyddsansvarig BirdLife Sverige.

Se även

Vattenfall och Kaunis Iron i nytt samarbete om elektrifierad fossilfri gruvdrift

Vattenfall AB och Kaunis Iron AB har tecknat en avsiktsförklaring om att utveckla en fossilfri och elektrifierad gruvdrift vid järnmalmsgruvan i Pajala.

Läs hela artikeln
Illustration av vindkraftpark

Samrådsstart för ny vindkraftspark utanför Hallandskusten

Vattenfall planerar att bygga en ny vindkraftspark 25 kilometer utanför Falkenberg. Upp till ett 80-tal verk ska kunna producera el motsvarande det årliga behovet av förnybar hushållsel för ...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Blakliden-Fäbodbergets vindkraftpark i Västerbotten

Halvtid i bygget av Vattenfalls största landbaserade vindkraftpark

Blakliden-Fäbodbergets vindkraftpark i Västerbotten tar byggpaus för vintern.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']