Anna Borg mötte John Kerry i Genève

Onsdagen den 29 september var Anna Borg som en av ett fåtal koncernchefer inbjuden till World Economic Forums möte i Genève. Som värd för mötet stod WEF och USA:s utrikesdepartement samt det särskilda klimatsändebudet John Kerry.

Anna-Borg-John-Kerry-1920.jpg

Syftet med mötet var att diskutera hur företagsvärldens efterfrågan på ny klimatvänlig teknik kan ökas genom ett nytt initiativ kallat First Movers Coalition.

World Economic Forum och klimatsändebudet Kerry har för avsikt att starta ett sådant initiativ med mål att påskynda utvecklingen av ny teknik som kan minska utsläppen från sektorer där CO2 reduktion anses vara svårt att genomföra. I dessa så kallade ’hard to abate sectors’ saknas ännu fullödiga svar på hur koldioxidutsläppen ska kunna elimineras.

Utsläppen från de här sektorerna står för 30 procent av utsläppen på global nivå, och nya innovationer och ny teknik måste tas fram för att det ska gå att nå klimatmålen.

Målet är att omställningen inom sektorer som exempelvis stål, flyg, bil- och fartygstransporter, kemi och betong ska kunna påskyndas genom att accelerera företagens efterfrågan på ny teknik .

– Det pågår ett stort antal initiativ för att minska utsläppen, och på Vattenfall har vi starkt engagerat oss och förbundit oss att sträva mot Parisavtalets 1,5-gradersmål. Det nya initiativet syftar till att påskynda utvecklingen av ny teknik och skapa en stor efterfrågan på den. Det är givetvis bra för Vattenfall att komma in i det här initiativet redan i ett tidigt skede eftersom vi inte bara har ett antal lösningar att erbjuda, utan också på grund av att vi köper in en del varor och tjänster från de berörda sektorerna. Vi kommer nu att titta närmare på hur Vattenfall kan spela en mer konkret roll inom initiativet, säger Anna Borg.

Initiativet First Movers Coalition är ännu inte helt färdigställd. Tanken är att kunna presentera en mer definitiv plan vid COP26 i Glasgow senare i höst.

I april i år bjöds Anna Borg även in för att tala vid Vita husets klimattoppmöte.

Se även

En havsbaserad vindkraftspark

Vattenfall förbjuder deponering av vindturbinblad med målet om fullständig återvinning 2030

Vattenfall har satt ett antal ambitiösa mål för hanteringen av uttjänta vindturbinblad med ett beslut om att omedelbart förbinda sig till ett förbud av deponering.

Läs hela artikeln

Femton från Vattenfall kan vinna Årets Kraftkvinna!

Ska det återigen bli en vattenfallare som tar hem utmärkelsen Årets Kraftkvinna? I år finns femton Vattenfallanställda kvinnor på listan över nominerade!

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Anna Borg - Årets Ruter Dam 2021, Helena Helmersson, Ruter Dam

Anna Borg utsedd till Årets Ruter Dam 2021

Vattenfalls vd Anna Borg har utsetts till Årets Ruter Dam 2021 – en hedersutmärkelse som tilldelas den kvinna som har befordrats till den mest inflytelserika chefspositionen inom svenskt när...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']