Anna Borg mötte John Kerry i Genève

Onsdagen den 29 september var Anna Borg som en av ett fåtal koncernchefer inbjuden till World Economic Forums möte i Genève. Som värd för mötet stod WEF och USA:s utrikesdepartement samt det särskilda klimatsändebudet John Kerry.

Anna-Borg-John-Kerry-1920.jpg

Syftet med mötet var att diskutera hur företagsvärldens efterfrågan på ny klimatvänlig teknik kan ökas genom ett nytt initiativ kallat First Movers Coalition.

World Economic Forum och klimatsändebudet Kerry har för avsikt att starta ett sådant initiativ med mål att påskynda utvecklingen av ny teknik som kan minska utsläppen från sektorer där CO2 reduktion anses vara svårt att genomföra. I dessa så kallade ’hard to abate sectors’ saknas ännu fullödiga svar på hur koldioxidutsläppen ska kunna elimineras.

Utsläppen från de här sektorerna står för 30 procent av utsläppen på global nivå, och nya innovationer och ny teknik måste tas fram för att det ska gå att nå klimatmålen.

Målet är att omställningen inom sektorer som exempelvis stål, flyg, bil- och fartygstransporter, kemi och betong ska kunna påskyndas genom att accelerera företagens efterfrågan på ny teknik .

– Det pågår ett stort antal initiativ för att minska utsläppen, och på Vattenfall har vi starkt engagerat oss och förbundit oss att sträva mot Parisavtalets 1,5-gradersmål. Det nya initiativet syftar till att påskynda utvecklingen av ny teknik och skapa en stor efterfrågan på den. Det är givetvis bra för Vattenfall att komma in i det här initiativet redan i ett tidigt skede eftersom vi inte bara har ett antal lösningar att erbjuda, utan också på grund av att vi köper in en del varor och tjänster från de berörda sektorerna. Vi kommer nu att titta närmare på hur Vattenfall kan spela en mer konkret roll inom initiativet, säger Anna Borg.

Initiativet First Movers Coalition är ännu inte helt färdigställd. Tanken är att kunna presentera en mer definitiv plan vid COP26 i Glasgow senare i höst.

I april i år bjöds Anna Borg även in för att tala vid Vita husets klimattoppmöte.

Se även

Anna Borg, Vattenfalls vd

Anna Borg i WEF-panel om innovationer för klimatet

Vattenfalls vd Anna Borg deltar i WEF:s panelsamtal om hur innovationer kan hejda klimatförändringarna tillsammans med ledare som Bill Gates och John Kerry. Se och lyssna online.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Lekgrus läggs ut i Kungsådran

Vattenfall återställer lekplats för havsöringen i Älvkarleby

För att stärka beståndet av havsöring och gynna den biologiska mångfalden har Vattenfall i samarbete med länsstyrelsen och Sportfiskarna förbättrat lekområdena i Kungsådran i Nedre Dalälven.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Anette Sundström, Vattenfalls representant i industriinitiativet T25.

Sökes: 25 000 nya invånare till Norrland!

Över tusen miljarder kronor ska investeras i norra Sverige under de kommande decennierna för att genomföra den gröna omställningen av industrin.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']