Forsmark 1 avställd för årlig service

Forsmark 1 är näst på tur i den pågående revisionssäsongen. Anläggningen ställdes av den 4 juli och arbetet är i full gång, revisionen beräknas vara klar den 24 juli, enligt meddelande till elmarknaden NordPool.

Årets revision på Forsmark 1 är av det kortare slaget men innehåller ändå en stor mängd åtgärder. Bland annat ingår arbeten och provning i reaktortanken, bränslebyte, ny magnetiseringsutrustning för generator, införande av ventilavledare för att förstärka tåligheten mot blixtar, livstidsförlängning av system för kontroll och styrning, byte av avstängningsventiler i reaktorinneslutningen samt översyn av pumpar och en ångskalsventil. 

Det rör sig om ungefär 3 500 arbetsorder som kommer att utföras av cirka 1100 personer, inkluderat både extern och intern personal. Restriktionerna kopplat till rådande pandemi har lättat något i samhället men Forsmark fortsätter ta situationen på stort allvar och håller kvar riktlinjer i samma anda som tidigare revisioner under 2020 och 2021.

– Vi sänker inte garden utan fortsätter hålla på våra restriktioner för att minska risken för en eventuell smittspridning, säger revisionsledare Victoria Davidsson.

victoria_davidsson.jpg

Victoria Davidsson är en av revisionsledarna på Forsmark och leder arbetet under revisionen på Forsmark 1.

Revisionen på Forsmark 1 är årets andra. Till hösten ställer Forsmark 3 av för årets sista revision, mer om detta kan du läsa på våra revisionssidor.

Se även

Forsmark 1 ansöker om ökad effekt

Forsmark har meddelat elmarknaden att en effekthöjning av Forsmark 1 planeras efter revisionsavställningen hösten 2022. Planerad uteffekt är cirka 1 100 MW.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']

Bildextra från revisionen på Forsmark 2

Forsmark 2 är redo att leverera fossilfri el ännu en driftsäsong efter avslutad revision. Ett omfattande arbete med översyn och kontroller har genomförts, förut...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']

Så små är utsläppen från Forsmark

Under fjolåret genomförde Forsmark en stor mängd provtagningar i omgivningen runt kärnkraftverket. Frukt, fisk, bär, grönsaker och kött med mera har samla...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']