Reaktortank Ringhals

Kommentar till marknadsmeddelande utfärdat via Nord Pool den 31 augusti 2021

Kärnkraftverken Ringhals AB och Forsmarks Kraftgrupp har idag, 31 augusti, meddelat elmarknaden Nord Pool, via så kallade UMM (Urgent Market Message), att risken för produktionspåverkan från 2024 kvarstår efter regeringens utbrutna beslut att endast tillåta en utökning av mellanlagret för använt kärnbränsle (Clab).

Anledningen till marknadsmeddelandet är att regeringens beslut den 26 augusti 2021 har skapat osäkerheter i den juridiska processen för att få lagakraftvunna tillstånd för mellanförvar av använt kärnbränsle i tid. SKB:s sammanhållna ansökan gällde hela slutförvarssystemet omfattande både en utökning av kapaciteten för mellanlagret Clab i Oskarshamn och slutförvaret i Forsmark. Regeringen valde dock att enbart meddela tillåtlighet till Clab, skiljt från det integrerade slutförvarssystemet, och nu behöver en analys göras av vad det utbrutna beslutet har för konsekvenser för den efterföljande domstolsprocessen.

Möjligheterna att återstarta reaktorerna Forsmark 2 efter den årliga revisionen 2024 och Forsmark 3 efter den årliga revisionen 2025 samt Ringhals 3 och Ringhals 4 efter den årliga revisionen 2025, är efter regeringens utbrutna beslut inte förutsägbara i dagsläget. Uppdateringar till marknaden kommer att ges kontinuerligt när planer har uppdaterats eller mer information finns tillgänglig.

Redan i våras meddelade Ringhals AB och Forsmarks Kraftgrupp elmarknaden Nord Pool att det föreligger en risk för produktionspåverkan från år 2024 om använt kärnbränsle inte kan skeppas till Clab på grund av kapacitetsbegränsningar där. Enligt vårens marknadsmeddelande behövdes ett regeringsbeslut senast 31 augusti i år för att inte riskera att tillståndstaket nås i Clab. Även om regeringen nu har fattat ett utbrutet beslut kvarstår en risk att mellanlagret blir fullt innan alla tillstånd är på plats.

Läs även kommentar från Björn Linde, chef för Forsmark och Ringhals: 

Se även

Forsmark

Vattenfall säkerställer långsiktiga leveranser av kärnbränsle

Vattenfall har tecknat avtal med företagen Westinghouse och Framatome för långsiktiga leveranser av kärnbränsle till kärnreaktorerna i Forsmark och Ringhals.

Läs hela artikeln
I nedmonteringen av Ågestaverket utanför Stockholm har det 100 ton tunga tanklocket lyfts.

Lyckat locklyft i Ågesta

I nedmonteringen av Ågestaverket utanför Stockholm har det 100 ton tunga tanklocket lossats, lyfts och flyttats till en bassäng där det ska segmenteras.

Läs hela artikeln
Vattenfalls logotyp på huvudkontoret i Solna

Kommentar: Så ser Vattenfall på rysk gas, kol och kärnbränsle

Vattenfall ser med stor oro på det allvarliga säkerhetsläget i Europa och Rysslands invasion av Ukraina.

Läs hela artikeln