Ringhals vd kommenterar regeringsbeslut

Regeringen beslöt på torsdagen att bryta upp SKB:s samlade slutförvarsansökan och ge klartecken för mellanlagret i Oskarshamn (Clab) att ta emot mer använt kärnbränsle.

Något regeringsbeslut om det planerade kärnbränsleförvaret i Forsmark i Östhammars kommun togs inte. Forsmarks och Ringhals vd Björn Linde kommenterar:

- Jag är besviken över att regeringen bryter ut en delmängd av SKB:s ansökan. Det är svårt att förstå varför regeringen inte kunde fatta beslut om helheten, när allt underlag från SKB är klart sedan länge och godkänt av bland annat Strålsäkerhetsmyndigheten.

Redan i våras meddelade Ringhals AB och Forsmarks Kraftgrupp elmarknaden Nordpool att det föreligger en risk för produktionspåverkan från år 2024 om använt kärnbränsle inte kan skeppas till Clab på grund av kapacitetsbegränsningar där. Regeringsbeslut behövs senast 31 augusti i år för att inte riskera att tillståndstaket nås i Clab, har marknaden meddelats. 

- Vi behöver ta del av regeringsbeslutet i skrift och analysera det innan vi kan bedöma vilka konsekvenser det får för elproduktionen, säger Björn Linde.

Tidigare nyhet: Besked om bränsleförvar brådskar

Uppdatering 31 augusti

Elmarknaden Nordpool har meddelats att regeringsbeslutet som togs den 26 augusti har skapat osäkerheter kring den rättsliga prövningen för att få slutgiltiga beslut om lagring av kärnbränsle. Att mark- och miljödomstolen delar regeringens uppfattning att den del av SKB:s slutförvarsansökan som rör Clab kan brytas ut är osäkert. Möjligheterna att starta om Forsmark 2 efter det årliga underhållet 2024 och Forsmark 3 efter det årliga underhållet 2025 är för närvarande inte möjliga att förutse.

– För Forsmarks räkning får vi en konsekvens 2024 om detta inte löses, men jag hoppas att situationen har klarats ut i tid innan den risken faller ut. Likväl har vi ett ansvar att meddela marknaden om denna risk, säger Björn Linde.

På Ringhals finns en risk för både Ringhals 3 och Ringhals 4 efter revisionerna 2025, vilket också har meddelats till elmarknaden. Vid Forsmark 1 finns mer tillgänglig lagringskapacitet, därför är anläggningen inte berörd på samma sätt.

Se även

Nya musselfilter och kulfångare

Blåmusslor nekas entré på ena sidan och renskulor fångas upp på andra sidan. Nu byter Ringhals åtta stycken tre ton tunga rör med specialsilar i kylvattensystemet på Ringhals 4.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']

Årlig service på Ringhals 4

Sista veckan i juli ställs Ringhals 4 av för bränslebyte och årlig service. Programmet är fulltecknat under de nära sju veckorna som avställningen pågår.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']

Ringhals årsredovisning 2020

Ringhals fortsätter att leverera fossilfri el stabilt och säkert. Siffror och händelser från 2020 finns nu sammanfattat i årets årsredovisning. Trevlig läsning!

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']