Leuhunkoski fisktrappa

Leuhunkoski fiskväg öppnar passage för vandringsglada fiskar

I slutet av april stod den klar. Den nya fiskvägen förbi Leuhunkoski vattenkraftverk i Finland. Tillsammans med fiskvägen vid Hietamankoski kraftverk, som byggdes förra året, öppnar nu Vattenfall möjligheterna till fiskvandring i ett av mellersta Finlands viktigaste vattensystem.

Längs den cirka 80 km långa Saarijärvileden i Kymmene älvs avrinningsområde ligger, Leuhunkoski och Hietama, två av Vattenfalls nio vattenkraftverk i Finland.

– Genom att bygga fiskvägar förbi dessa kraftverk skapar man en huvudvandringsled för bland annat öring. Den naturliga reproduktionen kan därmed ske i ett helt nytt område som har varit blockerad i över femtio år. Vattenfall får ingen ersättning för vattnet vi spiller i trappan men ser det som en viktig insats för att öka den biologiska mångfalden. Självklart kommer många andra fiskarter att kunna använda fiskvägarna, berättar Talvikki Andersson, chef för Vattenfall Hydro Nordics finska verksamhet.

Två av Finlands femtio viktigaste fiskhinder

Redan 2013 tog Vattenfall initiativ till bygget av de båda fiskvägarna eftersom de i en nationella finsk utredning då pekades ut som två att de femtio viktigaste fiskhindren som borde åtgärdas i landet.

Leuhun-kalatie-3.jpg

Genom bygget av fiskvägarna i Hietamankoski och Leuhunkoski skapar vi en viktig huvudvandringsled för bland annat öring, konstaterar Talvikki Andersson.

– Vi insåg snabbt att vi kan göra skillnad med denna miljöinvestering. Fisktrapporna, som är 180 meter respektive 125 meter långa, kommer att vara öppna från maj till oktober. Fiskarna har då en öppen vandringsled förbi båda kraftverken under hela deras aktiva vandringsfas. Under planeringsfasen har vi fört en bra dialog med berörda myndigheter och diskuterat om olika alternativ. Under byggtiden var det endast överraskande markförhållanden som försenade bygget av fisktrappan i Leuhunkoski något mot de ursprungliga planerna, berättar Talvikki Andersson och fortsätter.

Leuhun-kalatie-2.jpg

– Att etablera fisktrappor tar tid. Förra året hade vi ca 700 fiskar som letade sig upp längs den då nybyggda fisktrappan i Hietamankoski. Nu väntar vi med spänning på att fiskarna ska hitta fram till den nyöppnade fiskvägen i Leuhunkoski.

Den totala kostnaden för bygget av fiskvägarna i Leuhunkoski och Hietamankoski har uppgått till 3,8 miljoner EUR. Vattenfall har stått för huvuddelen av kostnaderna. Stöd för fisktrapporna har lovats via EU:s Freshabit LIFE-projekt med 406 000 EUR och från finska statens ”spetsprojekt” med 550 000 EUR.

Se även

Orthex-produkter

Fossilfri energi från Vattenfall möjliggör minskade utsläpp i Orthex produktion

Vattenfall kommer att leverera 100 procent fossilfri el från vattenkraft till Orthex fabriker i Sverige och Finland.

Läs hela artikeln
Elmotorcykel från Cake och Vattenfall,  första generationens prototyp

Vattenfall och CAKE i samarbete för att utveckla första fossilfria motorcykeln

Vattenfall och elmotorcykeltillverkaren CAKE har tecknat en avsiktsförklaring där kunskap och expertis delas för att utveckla den första fossilfria elmotorcykeln.

Läs hela artikeln
Kollage; vindkraft, vattenkraft och kärnkraft

Livscykelanalysen som slagträ i debatten

Dags att bredda diskussionen: kärnkraft, vindkraft och vattenkraft har alla väldigt låga utsläpp ur ett livscykelperspektiv jämfört med fossileldade alternativ för elproduktion.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']