COP15 banar väg för en naturpositiv utveckling

COP15, FN:s stora möte för att främja biologisk mångfald i Montreal avslutades på måndagen. Mötet resulterade i ett nytt historiskt avtal med fyra långsiktiga mål till 2050 och 23 aktivitetsbaserade mål till 2030.  

Avtalet innehåller bland annat mål om att skydda 30 procent av land- och havsområden i världen till 2030 (det så kallade 30 x 30 målet) samt en överenskommelse om att utvecklande länder ska bidra med finansiering till mindre utvecklade länder (minst 20 miljarder USD per år till 2025 och sedan minst till minst 30 miljarder USD per år till 2030).  

helle_herk_hansen_01.jpg

Vi frågade Helle Herk Hansen, chef för Environment på Vattenfall, varför COP 15 är viktigt 

Om vi ska lyckas vända den negativa utvecklingen för arter och ekosystem i världen så behöver vi en stark global överenskommelse och insatsen de kommande tio åren kommer att vara avgörande. Biologisk mångfald spelar en viktig roll för klimatreglering eftersom en rik biologisk mångfald och funktionella ekosystem är centralt för att mildra påverkan från klimatförändringarna. Samtidigt måste klimatförändringarna minskas för att vi ska kunna bromsa förlusten av biologisk mångfald. Världens länder misslyckades med att nå de tidigare så kallade globala Aichi målen för biologisk mångfald till 2020 och det har funnits en stor förväntan om att de nya målen ska hjälpa till att sätta biologisk mångfald högre upp på agendan. Avtalet innehåller både mål om skydd av lands- och havsområden men inkluderar också delar som berör företagen, vilket är väldigt bra.

En av punkterna i avtalet gäller alltså mål för företagsverksamhet om att minska den negativa påverkan på biologisk mångfald. Hur står vi oss på Vattenfall?

På flera områden ses vi som en föregångare och vi har rankats högt av Ecogain Biodiversity Index (EBI). Det mål som diskuterat för företag är i linje med de mål vi redan satt upp i Vattenfall, till exempel när det gäller att vår verksamhet inte ska påverka mångfalden negativt utan tvärtom bidra positivt till biologisk mångfald senast 2030. Mål 15 i avtalet, som är det som berör företag mest, har diskuterats en hel del under förhandlingarna. Man har i det nya avtalet enats om att stora företag ska rapportera påverkan på biologisk mångfald. På Vattenfall välkomnar vi detta och tror kommer vara bra för utveckling framåt inom biodiversitetsområdet.

Vad är svårigheten när det gäller ett sådant här naturavtal?

Det finns många svårigheter när stater ska komma överens. Men här gäller det också hur man ska hitta rätt vägar för att komma fram. Inte minst när det gäller att mäta de mål vi sätter eftersom det inte är givet hur man mäter biodiversitet på ett enhetligt sätt. Naturpåverkan är oerhört mycket mer komplext att mäta jämfört med klimatutsläpp och det saknas idag en tydlig samsyn hur man gör detta.

Vilka positiva förändringar ser du på området?

Om man ser på COP-processen är det tydligt att det tidigare har varit mycket av en myndighetsprocess, där näringsliv och finansvärld inte varit så aktiva. Men där har stora förändringar skett. Idag ser vi ett otroligt intresse från industrin liksom från bank- och finanssektorn, vilket ger starka och positiva signaler. Från den finansiella sektorn drivs utvecklingen mycket från ett riskperspektiv och man arbetar nu för att ta fram riktlinjer för hur företag och finansiella institutioner ska redovisa sitt arbete inom natur och biodiversitet på ett liknande sätt som det redan finns när det gäller klimatpåverkan. Även om avtalet inte inkluderar ett mätbart mål specifikt för företag så kommer de som är i framkant att fortsätta arbeta för sätta vetenskapligt baserade och mätbara mål också för sin påverkan på ekosystem och arter.

Se även

Robert Mattsson, projektledare för koldioxidavskiljningsanläggningen i Jordbro.

Vattenfall tar stort steg mot negativa utsläpp i Jordbro

Nu tas ett viktigt steg mot Vattenfalls första fullskaliga anläggning för skapandet av negativa utsläpp i och med att en ansökan om miljötillstånd lämnas in. Målet är att år 2028 ha en anläg...

Läs hela artikeln
3D-visualisering av CSS vid Sleipner, Norge. Copyright: Equinor
Equinor

I Sleipnerfältet i Norge har koldioxid pumpats ner i berget sedan 1996

Samtidigt som debatten om avskiljning och lagring av koldioxid (carbon capture and storage, CCS) går varm på andra håll, har koldioxid lagrats djupt under Nordsjön utanför Norges kust sedan ...

Läs hela artikeln
Lätta moln som speglas i en sjö

Vattenfall ser över HySkies-projektet

Vattenfall och Shell ser över omfattningen av elektrobränsleprojektet HySkies med ambitionen att hitta nya partners till Vattenfall.

Läs hela artikeln