Fundament för havsbaserat vindkraftverk

Så kan vindkraftverkens fundament främja marina livet

Vattenfall och den nederländska naturvårdsorganisationen De Rijke Noordzee ska tillsammans genomföra en studie av hur vindkraftverkens fundament kan utformas på ett sätt som kan gynna havets flora och fauna. Studien utförs vid Hollandse Kust Zuid, världens största havsbaserade vindkraftspark.

Hålen i vindkraftverkens fundament är avsedda för vattenutväxling, och ger fritt tillträde för fisk och andra havslevande arter. Den gemensamma studie som utförs av Vattenfall och De Rijke Noordzee är den första som tittar närmare på vad dessa öppningar har för betydelse för det marina livet.

Studien strävar efter att ta reda på hur marina livsformer kan utnyttja insidan av vindkraftverkens fundament som boplats, skydd och en plats att hitta näring. Studien genomförs vid vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid som ligger 18 till 34 km utanför den nederländska kusten, mellan städerna  Haag och Zandvoort.

– Om resultaten uppfyller våra förväntningar kommer det att visa sig att formgivningen ökar havets biologiska mångfald, säger Erwin Coolen, programchef vid De Rijke Noordzee. Design med naturen i fokus är framtiden. Vårt samarbete med Vattenfall kring innovativa lösningar av det här slaget gör mig väldigt stolt. Landet förses inte bara med hållbar energi, utan vi får samtidigt möjlighet att hjälpa miljön.

Även Royal Netherlands Institute for Sea Research (NIOZ) deltar i studien.

Förebild för framtidens vindkraftsparker

De ovala öppningarna är ungefär en meter höga och 30 cm breda. De är placerade strax under vattenytan. Data samlas in vid flera tillfällen under de kommande åren för att undersöka hur den biologiska mångfalden utvecklas. De första mätningarna utfördes i vintras av forskare från De Rijke Noordzee. Resultaten kommer att finnas i den datoriserade vägledningen ”Nature development in wind parks” som ska tas fram av De Rijke Noordzee. Den kommer att utgå från öppen källkod och vara enkel och kostnadseffektiv att återanvända för nya projekt.

Design som främjar naturen

Vattenfall vill öka den biologiska mångfalden vid sina vindkraftsparker och inhämta mer kunskap inom området. Gijs Nijsten, hållbarhetsansvarig på Hollandse Kust Zuid:

– Havsbaserad vindkraft växer snabbt och fortsätter att expandera kraftigt under de kommande åren. Vi söker ständigt efter nya sätt att se till att våra projekt får en minimal inverkan på ekosystemet. Vindkraftverken förändras kontinuerligt i takt med nya innovationer, något som kontinuerligt förbättrar balansen mellan hållbart producerad el och ett friskt ekosystem.

Vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid

  • Världens största havsbaserade vindkraftspark
  • Byggd utan subventioner
  • Kapacitet 1 500 MW
  • Ligger 18–34 km utanför den nederländska kusten
  • Idrifttagning under 2023
  • Ägs av Vattenfall och BASF

Se även

Representanter för ägarföretagen inviger vindkraftsparken Blakliden Fäbodberget

Vattenfalls största landbaserade vindkraftspark, Blakliden Fäbodberget, har invigts

Idag invigdes Blakliden Fäbodberget – Vattenfalls största landbaserade vindkraftspark hittills med sina 84 vindkraftverk.  

Läs hela artikeln
Ledningsgator med biologisk månfald

Stort fokus på biologisk mångfald

Den 22 maj är den europeiska dagen för biologisk mångfald, en fråga som hänger tätt samman med klimatutmaningen. Josefin Blanck, strategisk miljörådgivare på Vattenfall ser hur frågan får al...

Läs hela artikeln
Vindkraftverk i danska delen av Kriegers flak

Regeringen ger tillstånd för vindkraft på svenska Kriegers flak

Vattenfall välkomnar regeringens beslut om byggnadstillstånd för havsbaserad vindkraft på svenska Kriegers flak.

Läs hela artikeln