Vindturbinblad. Foto: Vattenfall/Ben Bladen

Vingar från gamla nederländska vindkraftverk blir till nya skidor

Vattenfalls mål är att samtliga vingar som demonteras från vindkraftverk ska gå till återvinning senast 2030, och redan 2025 ska hälften av dem återvinnas. Vingar från den nederländska vindkraftsparken Irene Vorrink blir de allra första som nu ska återvinnas och därmed förvandlas till skidor, vandringsstavar och byggmaterial för solkraftsparker.

Gustav Frid, Senior Environment & Sustainability Specialist vid Vattenfall, menar att återvinningen av vingarna från Irene Vorrink-parken måste ses som ett pilotprojekt.

– Till att börja med ska processen ge oss värdefulla kunskaper, exempelvis om vilka företag som kan hjälpa oss att återvinna vingarna. Enligt oss finns det inte någon universallösning, utan vi behöver flera olika varianter. De senaste åren har Vattenfall visat sig vara ledande inom hållbarhet, och det gör att många företag gärna vill samarbeta med oss och tar kontakt.

Skidor och vandringsstavar

Marcin Rusin, delägare i Gjenkraft i Norge, håller med.

– Vi har ett projekt för återvinning av gamla vingar från vindkraftverk, sökte nya samarbetspartners och hittade Vattenfall. Sedan dess har vi haft löpande kontakt med Gustav Frid om hur vårt projekt utvecklas. När de sedan demonterade vingarna från kraftverken i Irene Vorrink-parken var vi snabba med att erbjuda oss att återvinna dem.

Det är komplicerat att återvinna vindkraftverkens vingar eftersom de har en mycket invecklad konstruktion.

– Vingarna består inte bara av harts och glas eller kolfiber, utan de innehåller dessutom balsaträ, PVC- eller PET-skum, andra polymerer och metaller. Det är närmast omöjligt att skilja de olika komponenterna åt, och det innebär att de måste bearbetas tillsammans. Det gör återvinningen besvärlig och gör det svårare att utvinna något restmaterial av värde från vingarna, säger Marcin Rusin.

Gjenkraft återvinner glas- och kolfiber, beroende på vingtyp.

– Vi kan anpassa parametrarna för återvinningsprocessen så att produkterna får de egenskaper som kunderna förväntar sig. Våra produkter används sedan på nytt för att tillverka skidor, vandringsstavar och ett otal andra produkter som innehåller glas- och kolfiber.

Skidor tillverkade av återvunna vindkraftverksvingar. Bild: Gjenkraft

Skidor tillverkade av återvunna vindkraftverksvingar. Bild: Gjenkraft

Solpaneler i jordbruket

Baserat på resultaten från EU-projektet LIFE Carbongreen där man studerade återvinning av kolfiberkompositer, säger professor Gregor Luthe följande:

– Vingarna på vindkraftverk är konstruerade för att klara av extrema påfrestningar, och är därför uppbyggda av kraftiga kol- och glasfibrer med duroplast som bindemedel. Vi har lyckats ta fram nya duroplaster som kan användas för att bygga solpaneler avsedda för användning i jordbruket. Vårt material kan användas i stället för stål eller aluminium. Att tillverka stål och aluminium är en mycket energikrävande process, och det råder just nu stor brist på materialen på grund av kriget i Ukraina.

Gregor Luthes företag BillionPeople lyckades uppnå flera mål på en och samma gång tack vare sin nytänkande metod: Hundraprocentig återvinning av vindkraftverksvingar, minskade koldioxidutsläpp, solkraftsparker kan byggas av återvunnet material, produktion av förnybar energi, ökade skördar och förbättrat klimat.

– Vårt slutmål är att ha en fullt kommersiellt gångbar process på plats redan 2025 som ser till att Vattenfall kan nå sitt hundraprocentsmål mycket tidigare än 2030.

Nytt material för T-kopplingar lämpliga för solkraftparker

Nytt material för T-kopplingar lämpliga för solkraftparker

Drönarinspektioner

Kraftverkens vingar behöver emellertid inte demonteras helt för att kunna återanvändas, förklarar René de Moor, lärare i luftfartygssystem vid MBO College Airport.

– Vi vill vidga studenternas kunskapsområde, och då blev vindkraftverken ett rimligt intresseområde i och med att deras vingar av självklara skäl har mycket gemensamt med flygtekniken. Vi kontaktade Vattenfall och berättade att vi ville erbjuda utbildningar som passade dem. När de frågade vad vi behövde svarade vi att det som krävs är kunskap, lärlingar och utrustning. Vi hade redan köpt en liten maskinhussimulator, men letade fortfarande efter andra delar som ingår i ett kraftverk. För att MBO College skulle få två av vingarna från vindkraftverken i Irene Vorrink-parken måste vi ge en utförlig motivation, men det var inga problem. – En av vingarna hamnar vid MBO College Airport där vi tänker studera vingens konstruktion närmare. Hur är den egentligen uppbyggd och precis hur fungerar den? Den andra vingen ska användas för en kurs i att bygga och använda drönare som ges i Valkenburg. De kommer att använda drönare för att inspektera vingen. Drönaren kan också landa på vingen och utföra mindre reparationer, säger René de Moor entusiastiskt.

Gustav Frid från Vattenfall tycker att det är mycket spännande att samarbeta med dessa nya partners:

– Både återvinning och återanvändning är viktiga för att ta fram hållbara lösningar för industrin.

Robin van Buchem, chef för Operations NL på Vattenfall, överlämnar en av vindkraftverksvingarna till Philip Mol, VD för MBO College-Airport. Bild: Goulmy Design & Photography

Robin van Buchem, chef för Operations NL på Vattenfall, överlämnar en av vindkraftverksvingarna till Philip Mol, VD för MBO College-Airport. Bild: Goulmy Design & Photography

Miljöfokus vid Vattenfall

Ett av Vattenfalls fokusområden vad gäller miljön är hållbar resursanvändning.

Att göra det möjligt att återvinna vindkraftverkens vingar bidrar till vårt övergripande mål eftersom det tydligt visar att Vattenfall är fast beslutet av förändra sin hantering av värdefulla resurser. Det gör vi genom att lämna gamla linjära flöden (skaffa-tillverka-använda-kassera) och övergå till en cirkulär resurshantering.

Se även

Havsbaserad vindkraftspark

Vattenfall och Preem ska undersöka storskalig utfasning av fossila bränslen med hjälp av havsbaserad vindkraft och vätgas

Vattenfall och Preem går nu in i en förstudiefas som undersöker möjligheterna att snabbt utveckla en värdekedja där havsbaserad vindkraft och vätgas kopplas samman med raffinaderiindustrin p...

Läs hela artikeln
Helene Biström, chef för affärsområde Wind och Adiam Iyassuc, programledare

Vattenfall Studio: Enorm ökning Europas efterfrågan på vind

I spåren av Rysslands krig mot Ukraina handlar ökad vindkraftsutbyggnad inte bara om klimatet, utan också om att säkra Europas energiförsörjning.

Läs hela artikeln
Fritidshus med solpaneler på taket

Elpriser och klimatoro pekar på investeringsboom: Majoriteten av fritidshusägarna satsar på klimatet i sommar

Hemester-trend, pandemi och mer distansarbete har gjort fritidshus hetare än någonsin. Höga elpriser och oro för klimatet driver nu klimatsmarta lösningar även på landet.

Läs hela artikeln