COP28 logotyp. Källa: WAM
Källa: WAM

Vattenfall på COP28 i Dubai

COP28, FN:s 28:e klimatkonferens, inleds den 30 november och pågår till den 12 december. Vattenfalls hållbarhetschef Annika Ramsköld kommer att vara på plats under en vecka i Förenade Arabemiraten för att delta i ett flertal högnivåmöten med fokus på partnerskap och fossilfria värdekedjor.

Vattenfall är en viktig aktör i den europeiska energiomställningen, och hållbarhet är kärnan i hela verksamheten. Det är det som är orsaken till att Anna Borg nu återfinns på den nyligen publicerade TIME100 Climate-listan som internationell ledare för fossilfrihet.

Med sin ambitiösa plan för att fasa ut kol till 2030 och nå nettonollutsläpp till 2040 tar Vattenfall sig an COP28 med full kraft. Lagstiftare på många håll i världen har börjat agera för att bekämpa klimatförändringarna. Nu är det upp till företagsledarna att omsätta fler idéer i handling. COP28 kommer att vara en möjlighet för Vattenfall att prata med samarbetspartner och intressenter, bilda nya koalitioner och utbyta kunskap, samt att inspirera och uppmana andra att agera, och göra det snabbt.

Large-Screen-72-DPI-Vattenfall_Annika_Ramsköld_2020_F3A9920 (2).jpg

Hållbarhetschef Annika Ramsköld betonar vikten av att ta hänsyn till hela värdekedjor i samtalet om fossilfrihet:

– Att eliminera utsläpp från våra egna processer och produkter är en sak. Samma logik bör dock även gälla för de resurser som går in i processen och för Vattenfalls samarbetspartner. Ett hållbart tänkande innebär att ta hänsyn till hela förloppet. Vi måste beakta värdekedjorna i sin helhet och alla aspekter av hållbarhet och se på hur Vattenfall kan bidra till att göra dessa fossilfria. Fossilfritt stål är bara ett av många viktiga exempel. Vi tar nu med oss våra idéer och vår bästa praxis ut i världen för att få ett större genomslag, stärka våra befintliga allianser och skapa nya.”

Bland flera högnivåevenemang kommer Annika Ramsköld att delta i First Movers Coalitions (FMC) möten. Vattenfall är en av grundarna av FMC, som bildades på initiativ av Världsekonomiskt forum och USA:s särskilda sändebud för klimatet, John Kerry. Syftet är att öka efterfrågan på banbrytande lösningar med (nära) nettonoll utsläpp. Att ta sig an hela värdekedjor är en utmaning, men det är också en möjlighet till verklig förändring. Samtalen kan bli särskilt utmanande när olika intressenter är inblandade, och det är definitivt fallet under COP28.

Annika Ramsköld påpekar att beslutet att delta i COP28 var långt ifrån självklart. Värdlandet Förenade Arabemiraten har utsett Sultan al-Jaber till ordförande för FN:s klimatkonferens. Det hävdas att det faktum att han också är vd för det statliga oljebolaget Adnoc (samt för det statliga företaget för förnybar energi, Masdar) utgör en intressekonflikt.

Det förekommer allvarliga anklagelser om att Förenade Arabemiraten planerar att använda COP28 som plattform för att göra oljeaffärer. Vattenfall har därför, liksom andra organisationer, noga övervägt sitt deltagande. Beslutet blev dock att delta i COP28 och i det viktiga samtalet om vilken riktning vi gemensamt ska ta i världen och att driva på för en snabbare och mer omfattande omställning bort från fossilberoende.

Du hittar mer information om COP28 här:
COP28 i Förenade Arabemiraten – FN:s klimatkonferens

Se även

Robert Mattsson, projektledare för koldioxidavskiljningsanläggningen i Jordbro.

Vattenfall tar stort steg mot negativa utsläpp i Jordbro

Nu tas ett viktigt steg mot Vattenfalls första fullskaliga anläggning för skapandet av negativa utsläpp i och med att en ansökan om miljötillstånd lämnas in. Målet är att år 2028 ha en anläg...

Läs hela artikeln
3D-visualisering av CSS vid Sleipner, Norge. Copyright: Equinor
Equinor

I Sleipnerfältet i Norge har koldioxid pumpats ner i berget sedan 1996

Samtidigt som debatten om avskiljning och lagring av koldioxid (carbon capture and storage, CCS) går varm på andra håll, har koldioxid lagrats djupt under Nordsjön utanför Norges kust sedan ...

Läs hela artikeln
Lätta moln som speglas i en sjö

Vattenfall ser över HySkies-projektet

Vattenfall och Shell ser över omfattningen av elektrobränsleprojektet HySkies med ambitionen att hitta nya partners till Vattenfall.

Läs hela artikeln