Förtroendet fortsatt stabilt för Forsmark och Ringhals

Det övergripande förtroendet för Forsmark och Ringhals är fortsatt gott. Det visar resultatet av opinionsundersökningen från Demoskop som genomförs varje år.

För Forsmarks del ligger förtroendet stabilt på höga 84 procent, vilket är samma nivå som förra året. Medan Ringhals glädjande nog ökar något i förtroende till 82 procent, den högsta siffran sedan 2009. Den största andelen positiva finns i de båda verkens närområden.

De tillfrågades förtroende för informationen är fortsatt högt och något växande, samtidigt som mer information efterfrågas om miljöaspekten på framför allt utsläpp och radioaktivitet. Det är kvinnor som i högre grad efterfrågar mer information.

En av fem uppger att de har läst något om Ringhals i sociala medier, medan motsvarande siffra för Forsmark är en av fyra. ­

– Årets rapport är intressant på flera sätt. Samtidigt som vi får fortsatt högt förtroende för både Forsmark och Ringhals, efterfrågar intervjupersonerna mer information om vår miljöpåverkan. Kärnkraften har en låg miljöpåverkan när det gäller utsläpp av koldioxid, partiklar och försurande ämnen och vi behöver bli tydligare i att informera om hur viktiga vi är för samhällets miljömål. Undersökningen visar att vi inte riktigt har nått fram i den frågan ännu, säger Ulf Bernström, kommunikationschef.

Undersökningen som baseras på 650 intervjuer för Forsmark och 800 intervjuer för Ringhals, mäter allmänhetens förtroende för de båda kärnkraftverken. Den berör också den allmänna inställningen till användningen av kärnkraft, oro för olycksrisker och miljöpåverkan. Motsvarande mätning har genomförts årligen sedan 1983.

– Det är viktigt att vi har allmänhetens förtroende att bygga vår verksamhet på och med den årliga demoskopundersökningen får vi ett bra verktyg som gör att vi snabbt kan fånga upp attitydförändringar, säger Ulf Bernström.

Förtroende för Forsmark 2017
Förtroende för Ringhals 2017

Se även

Tjädertupp. Foto Jonas Örnborg
Jonas Örnborg

Ny metod för samexistens mellan tjäder och vindkraft avgörande för unikt vindkraftstillstånd

Vattenfall Vindkraft fick nyligen miljötillstånd att bygga 23 stycken 240 meter höga vindkraftverk, med huvudsakligen fria positioner i Bruzaholm, Eksjö kommun. En helt ny metod som underlät...

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall avyttrar Östra Herrestads vindkraftpark

Vattenfall har nyligen sålt vindkraftparken Östra Herrestad i sydöstra Skåne till Rabbalshede Kraft som kommer säkerställa en fortsatt effektiv leverans av förnybar energi i Södra Sverige.

[Missing text '/newslistpagetemplate/NewsItemPage' for 'Swedish']
En kvinna och en man med bärbara datorer i ett vardagsrum

Elmarknaden just nu: Fortsatt låga elpriser i Sverige

Under november har det i hela landet varit högre temperaturer än normalt samt mycket regn och blåst. Sammantaget skapar det ett bra utgångsläge inför vintern.

Läs hela artikeln