Vattenfall söker tillstånd för ny vindkraftspark i Pajala

Vattenfall har lämnat in tillståndsansökan för vindkraftsparken Selkävaara i Pajala kommun till Länsstyrelsen i Norrbotten. Projektet, som är beläget söder om Tärendö, omfattar maximalt 30 vindkraftverk och väntas årligen producera 800 GWh fossilfri el, motsvarande hushållsel för 100 000 bostäder.  

Vattenfall påbörjade undersökningar i området redan 2010 och 2016 genomfördes det första samrådet med bland annat Pajala kommun, samebyarna, länsstyrelsen och allmänheten. Då planerades 58 vindkraftverk, men teknikutvecklingen inom vindkraftsområdet går fort och turbinerna har sedan dess fått betydligt större effekt. Den ansökan som Vattenfall lämnade in den 5 juni omfattar därför maximalt 30 vindkraftverk, med en totalhöjd om 250 meter inom ett område som är väsentligt mindre än det tidigare tänkta området.

- Vindprojektet Selkävaara har många fördelar; först och främst så möjliggör de goda vindlägena i området en hög fossilfri energiproduktion. Vi ser också att projektet har goda förutsättningar att uppfylla andra viktiga kriterier som berör natur- och kulturmiljö, närboende samt infrastruktur, säger Victor Andersson, regionchef Projektutveckling Landbaserad vindkraft i Norrbotten.

Fakta om vindkraftsprojektet Selkävaara:

  • Beläget söder om Tärendö i Norrbotten, ca 3,5 mil sydväst om Pajala.
  • Vattenfalls ansökan omfattar maximalt 30 vindkraftverk med en totalhöjd om 250 meter.
  • Vindkraftsparken Selkävaara väntas årligen producera 800 GWh fossilfri el, motsvarande hushållsel för 100 000 bostäder.  

Läs mer om Selkävaara och Vattenfalls övriga vindkraftsprojekt här

För ytterligare information kontakta:
Johan Sennerö, Vattenfall Media Relations, 073 046 40 45, johan.senneroe@vattenfall.com

Se även

Odling i vindkraftparken: Kriegers Flak producerar tång till livsmedel

Med den ökande konkurrensen om utrymme till havs kommer tång- och musselodling i havet mellan havsbaserade vindkraftverk sannolikt att bli verklighet i framtiden. Ny studie visar på möjlighe...

Läs hela artikeln
Havsbaserad vindkraftspark

Vattenfall och Copenhagen Infrastructure Partners vinner upphandling av stort vindkraftsprojekt i Nederländerna

Vattenfall och Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) har tillsammans vunnit upphandlingen av vindkraftsparken IJmuiden Ver Beta utanför den nederländska kusten.

Läs hela artikeln
Anna Borg

Första halvåret 2024: En positiv utveckling under det första halvåret

Vattenfall utvecklas positivt och redovisar ett tillfredsställande resultat för det första halvåret 2024.

Läs hela artikeln