Våra vindprojekt i Sverige

Vi tar ansvar för miljö och klimat, bland annat genom en kraftfull satsning på utbyggnad av vindkraft.

De senaste tre åren har vi mer än fördubblat vår elproduktion från vindkraft. Våra ambitioner är höga och vi fortsätter att undersöka möjligheterna att investera i mer vindkraft, både på land och till havs. 

Blakliden och Fäbodberget

Just nu uppförs 84 vindkraftverk som tillsammans blir Vattenfalls hittills största landbaserade vindkraftspark. Detta är ett samarbete med Blakliden och Fäbodberget Wind AB.

Fotomontage som visar hur vindkraftsparken Grönhult kan se ut från Alanäs

Vi har miljötillstånd för 13 verk i Grönhult. Domen prövas i Mark- och miljööverdomstolen.

En kran som lyfter en del av ett vindkraftverk på plats

Vattenfall har ansökt om att bygga 23 vindkraftverk i området.

Skog och vatten i närheten av Vargträsk

Vi ser stora möjligheter i projekt Vargträsk i Lycksele och Åsele kommuner.

Vindprojekt till havs

Läs mer om Vattenfalls havsbaserade vindprojekt.

En väg och två vindkraftverk i snötäckt landskap

Projektområdet i Selkävaara har en potential på upp till cirka 60 vindkraftverk.

Ett vindkraftverk i motljus

Vindkraftsprojekt Suorva i Jokkmokks kommun omfattar cirka 14 vindkraftverk.

Ett vindkraftverk i vinterlandskap

Området vid Käymävaara är nämnt som lämpligt för vindbruk i kommunens översiktsplan.

Näsudden öst

Moderniseringen av vindkraften på Näsudden på Gotland pågår sedan några år tillbaka. Gamla vindkraftverk monteras ned och ersätts med mer effektiva turbiner.

Vindkraftverk i Näsudden
Två vindkraftverk mot en blå himmel

I Ånge kommun utvecklar Vattenfall vindkraftsprojektet Klevberget.

Vy över Norrbäck-området

Norrbäck, i Lycksele kommun, är ett av de bästa vindlägena på land i Sverige.

Storlandet ligger i Gällivare och Bodens kommuner och har en potential på cirka 150 verk.

Fotomontage från Blattnicksele. Foto: Petra Berggrund

Vi undersöker möjligheterna att etablera upp till 100 vindkraftverk i Sandselehöjderna.

Ett vindkraftverk mot molnig himmel

Vattenfall har miljötillstånd för en vindkraftspark med tolv verk i Velinga.

Vy över skogslandskap vid Stormyrberget

Stormyrberget skulle årligen kunna förse mer än 100 000 hem med förnybar hushållsel.

Våra vindkraftverk i drift

Sedan 2014 har vi i samarbete med Skandia byggt fyra nya vindkraftsparker: Höge Väg i Kristianstad, Hjuleberg och Högabjär-Kärsås i Falkenberg och Juktan i Sorsele.

Se även

En flicka i grön tröja som ser in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.

Stor-Rotlidens vindkraftspark

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Trädtoppar underifrån

Miljöaspekter hanteras som en integrerad del av vår verksamhet.