Vindprojekt i Sverige

Vi tar ansvar för miljö och klimat, bland annat genom en kraftfull satsning på utbyggnad av vindkraft.

De senaste åren har vi kraftigt ökat vår elproduktion från vindkraft. Våra ambitioner är höga och vi fortsätter att undersöka möjligheterna att investera i mer vindkraft, både på land och till havs. 

Våra vindprojekt

Vindkraftsparken Höge Väg utanför Kristianstad

Vattenfall undersöker möjligheterna att etablera vindkraft i Östra Göinge.

En kran som lyfter en del av ett vindkraftverk på plats

21 vindkraftverk uppförs nordväst om Bruzaholm i Eksjö kommun.

Fotomontage som visar hur vindkraftsparken Grönhult kan se ut från Alanäs

Vindkraftsparken Grönhult, mellan Tranemo och Gislaved, invigdes 2023.

Ett fartyg intill en havsbaserad vindkraftspark

Det havsbaserade vindprojektet Kattegatt Syd ligger cirka 25 kilometer utanför Falkenberg.

En havsbaserad vindkraftspark

Kriegers flak ligger i södra Östersjön, cirka 30 kilometer söder om Trelleborg.

Ett vindkraftverk i vinterlandskap

Området vid Käymävaara är nämnt som lämpligt för vindbruk i kommunens översiktsplan.

Vy över Norrbäck-området

Norrbäck, i Lycksele kommun, är ett av de bästa vindlägena på land i Sverige.

Vindkraftverk i Näsudden

Vi planerar att modernisera vindkraften på Näsudden med nya effektiva vindkraftverk.

2019 förvärvade vi rättigheterna till projekt Pauträsk i Storuman och Vilhelmina kommuner.

Havsbaserade vindkraftverk

Vattenfall och Zephyr planerar den havsbaserade vindkraftsparken Poseidon på västkusten.

Fotomontage från Blattnicksele. Foto: Petra Berggrund

Vi undersöker möjligheterna att etablera upp till 52 vindkraftverk i Sandselehöjderna.

En väg och två vindkraftverk i snötäckt landskap

I Selkävaara i Pajala kommun planeras en vindkraftspark med maximalt 30 verk.

Fotomontage från Agnäs på den planerade vindkraftsparken Stensvattsmarken

Stensvattsmarken i Bjurholms kommun har goda förhållanden för vindkraft.

Vindkraftverk till havs

Stora Middelgrund ligger i Kattegatt, cirka fyrtio kilometer väster om Halmstad.

Vi utvecklar projektet Storlandet vindkraftspark i Gällivare och Bodens kommuner.

Vy över skogslandskap vid Stormyrberget

Vindkraftsprojektet Stormyrberget ligger cirka 50 kilometer väster om Örnsköldsvik.

Skog och vatten i närheten av Vargträsk

Vi ser stora möjligheter i projekt Vargträsk i Lycksele och Åsele kommuner.

Ett vindkraftverk mot molnig himmel

Vattenfall bygger vindkraftsparken Velinga i Tidaholms kommun.

Ett fartyg intill vindkraftsparken Horns Rev 3

Vindkraftsparken Vidar har potential att årligen producera omkring 5 TWh el.

En skogsväg med ett vindkraftverk i bakgrunden

Vi undersöker möjligheterna att etablera vindkraft i Vimmerby och Västerviks kommuner.

Blåser det bra på din fastighet?

Vi letar nya platser för nästa vindkraftsprojekt.

Frågor och svar

Se svaren på några av de vanligaste frågorna om landbaserad vindkraft i Sverige.

Två Vattenfallmedarbetare som arbetar uppe i ett vindkraftverk i Stor-Rotliden

Våra vindkraftverk i drift

Vattenfall äger och driver vindkraftverk från Lillgrund i söder till Juktan i norr.

Se även

Flicka med grön tröja tittar in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.

Flygfoto av vindkraftparken Storrliden

Vindkraft är ett viktigt energislag för att vi ska lyckas minska koldioxidutsläppen.

Vy in i trädkronorna

Miljöaspekter hanteras som en integrerad del av vår verksamhet.