Vårt samhällsansvar

Arbetsmiljö och hälsa

Vattenfalls syfte, att möjliggöra fossilfrihet som driver samhället framåt, kan bara förverkligas genom att verka i en säker, inspirerande och omtänksam arbetsmiljö för alla som arbetar på och för Vattenfall. Därför är arbetsmiljö och hälsa kärnan i Vattenfalls strategi och en nyckelkomponent i att driva en hållbar verksamhet.

Arbetsmiljö och hälsa hanteras på ett systematiskt och proaktivt sätt i enlighet med principerna i ISO 45001. Vårt mål är noll olycksfall, skador eller fall av arbetsrelaterad ohälsa, och vi tolererar inte kränkande särbehandling och trakasserier av något slag.

Arbetsmiljö i världsklass är en strategisk prioritet för oss. Vi tillämpar mycket strikta standarder, kompromissar aldrig och har en stark kultur präglad av omsorg för alla som arbetar på och för Vattenfall.

Att uppnå arbetsmiljö i världsklass

På Vattenfall strävar vi efter att uppnå arbetsmiljö och hälsa i världsklass. Detta betyder att vi ska ha en mogen och proaktiv företagskultur med mätbara, bekräftade och mycket goda resultat inom arbetsmiljö. Vi ska placera oss bland de tre främsta vid jämförelse med våra konkurrenter inom den europeiska energisektorn.

Vattenfall har börjat implementera en treårig företagsövergripande strategi för arbetsmiljö och hälsa med 12 mål inom fyra fokusområden.

  1. Ledningsansvar. Mål: Att åstadkomma ett mer aktivt och synligt arbetsmiljöledarskap för att leda medarbetare och entreprenörer mot hälsosamma och säkra resultat.
  2. Entreprenörsstyrning. Mål: Att skapa ett integrerat ramverk för styrning av entreprenörer med arbetsmiljömätvärden för att öka ansvarstagandet för förebyggande av arbetsrelaterade skador, sjukdomar och andra skadliga effekter på våra entreprenörers hälsa och säkerhet.
  3. Hälsosam arbetsmiljö. Mål: Att kontinuerligt utveckla en hälsosam arbetsmiljö för att förbättra alla hälsoaspekter för Vattenfalls medarbetare.
  4. Arbetsmiljökultur. Mål: Att stärka kulturen med stödjande processer och system för att ytterligare minska frekvensen och svårighetsgraden vad gäller arbetsrelaterade skador och sjukdomar samt eliminera dödsolyckor på Vattenfalls arbetsplatser.

Vi följer upp framstegen via både ledande (uppfyllelsepoäng för Arbetsmiljöplan i världsklass, Hälsoindex) och eftersläpande indikatorer (skador som leder till sjukfrånvaro (LTIF), totalt antal registrerbara incidenter (TRIF) och sjukfrånvaro). Resultatrapporter för arbetsmiljö skapas från högsta ledningsnivå ner till affärsområden och affärsenhetsnivåer.

Arbetsmiljö- och hälsopolicy

Arbetsmiljö och hälsa är kärnan i Vattenfalls strategi.

Man i skyddsutrustning på rotorblad i ett havsbaserat vindkraftverk

Relaterad information

Två medarbetare i skyddskläder går genom en solkraftspark

Vår omvandling bör gynna samhället i stort och lokalt, och bidra till biologisk mångfald.

Anställda i skyddskläder tittar upp

Vi samverkar med intressenter för att förstå vilka orosmoment och förväntningar som finns.

Fartyg till havs

Vi fokuserar på miljömässiga och sociala aspekter i hela vår leveranskedja.

Se även

Barn på ett berg nära Stockholm

Vi har formulerat en strategi för att nå vårt mål om fossilfrihet.

Kollegor som står vid ett bord och skrattar

Mångfald och inkludering är av största vikt för våra framgångar.

Flicka med grön tröja tittar in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.