Mångfald och inkludering är av största vikt för våra framgångar

Vår strategi är utformad för att vi ska kunna åstadkomma varaktiga förändringar.

På en energimarknad som förändras i snabb takt, och med ett ambitiöst mål att göra det möjligt att leva fossilfritt, behöver vi breda perspektiv för att utmana oss och vara en del av lösningen.

Varför är det viktigt?

Forskning och erfarenhet visar att en arbetsplats som präglas av mångfald och inkludering är en dynamisk och stimulerande arbetsplats där våra olikheter hyllas och som ger en känsla av tillhörighet. Detta gör i sin tur att vi känner oss mer bekväma med att säga vad vi tycker och dela med oss av våra idéer, vilket främjar kreativitet och engagemang, förbättrar det psykiska välmåendet, skapar en tryggare arbetsplats och stärker prestationerna.

Mångfald bland medarbetarna är lika med en mångfald av idéer, färdigheter, erfarenheter och kunskaper. Med ett bredare perspektiv kan vi enklare förutse och uppfylla alla våra kunders behov. Det stimulerar till ökad innovation och utgör en grund för bättre beslutsfattande.

Genom att representera alla medlemmar av samhället fullt ut inkluderar vi alla i vår strävan mot att uppnå en fossilfri tillvaro. Genom att prata om värdet av mångfald och inkludering påverkar vi även människor utanför vår egen organisation. Genom att göra mer än vad som krävs av oss enligt lagen leder vi utvecklingen och lever de förändringar vi vill se.

Mångfald och inkludering på arbetet

Vattenfalls medarbetare är olika på många sätt men vi förenas av en önskan att göra skillnad.

Anna Borg
"Vi är fast beslutna att vara mångsidiga och inkluderande."

Relaterad information

Tre personer i skyddskläder på byggarbetsplats

Vår mångfalds- och inkluderingsstrategi bygger på tre grundpelare.

Grupp av människor som går på ett kontor

Vi deltar i olika nätverk för att möjliggöra gemensamt lärande.

Kvinna som håller i en kopp och tittar in i kameran

Läs om våra partners och fokusområden inom mångfald och inkludering.

Se även

Två anställda vid en fiskodlingsanläggning

Vattenfall är en del av, och en partner till, samhället i stort.

Flygfoto över byggarbetsplatsen vid Slussen

Vår strategi återspeglar FN:s mål för hållbar utveckling.

Flicka med grön tröja tittar in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.