Public and regulatory affairs

Vattenfalls ambition är att göra det möjligt att leva fossilfritt. Vi uppmanar beslutsfattare att skapa de regelverk som gör denna omställning möjlig.

För Vattenfall innebär fossilfrihet att allt vi gör och alla beslut vi fattar ska leda till detta slutmål. Detta är grunden för Vattenfalls strategi, och det betyder också att vi behöver ett regelverk som möjliggör denna omställning. Inte bara för energisektorn, utan även för andra delar av samhället, till exempel transport- och industrisektorn.

I det här avsnittet kan du hitta mer om Vattenfalls påverkansarbete; positioner, kontaktpersoner och branschorganisationer som vi är medlemmar i. Vattenfall ger inte ekonomiska bidrag till politiska partier eller enskilda politiker. Detta inkluderar finansiella donationer, lån, engagemangsarvoden och stöd till politiska kampanjer och naturaförmåner.

Positioner

Läs Vattenfall-koncernens positioner, policydokument och remissvar i flera ämnen.

Medlemskap

Vattenfall är medlem i flera branschorganisationer.

Kontakta oss

Se kontaktuppgifter för Public & Regulatory Affairs (PRA) på Vattenfalls olika marknader.

Vattenfalls huvudkontor i Solna

Se även

Barn på ett berg nära Stockholm

Vi har formulerat en strategi för att nå vårt mål om fossilfrihet.

Flicka med grön tröja tittar in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.

Vy uppåt till en skorsten

Vattenfall investerar i en större andel förnybar produktion.