Finansiellt

Delårsrapport för januari–juni 2020

21 juli 2020

Finansiell utveckling januari–juni 2020

 • Nettoomsättningen minskade med 6 % (-7 % exklusive valutaeffekter) till 79 440 MSEK (84 243).
 • Det underliggande rörelseresultatet1 uppgick till 12 982 MSEK (13 295).
 • Rörelseresultatet1 uppgick till 5 287 MSEK (11 038).
 • Periodens resultat uppgick till -1 594 MSEK (7 673).
 • Nedskrivningar uppgick till -10 601 MSEK (0) och avser tillgångar inom rörelsesegment Heat och Wind.

Finansiell utveckling, april–juni 2020

 • Nettoomsättningen minskade med 10 % (-9 % exklusive valutaeffekter) till 31 280 MSEK (34 691).
 • Det underliggande rörelseresultatet1 uppgick till 2 792 MSEK (3 622).
 • Rörelseresultatet1 uppgick till -7 027 MSEK (2 869).
 • Periodens resultat uppgick till -8 495 MSEK (1 253).
 • Nedskrivningar uppgick till -10 599 MSEK (0) och avser tillgångar inom rörelsesegment Heat och Wind.

1) Se Definitioner och beräkningar av nyckeltal för definitionen av det Alternativa nyckeltalet.

Viktiga händelser januari–juni 2020

 • Stora prisfall och ändrade marknadsförutsättningar, särskilt för kolkraft, resulterar i stora nedskrivningar.
 • Investeringsbeslut för den havsbaserade vindkraftsparken Hollandse Kust Zuid 1-4 i Nederländerna.
 • Investeringsbeslut och avtal om framtida försäljning av den landbaserade vindkraftsparken South Kyle i Skottland.
 • Avtal med Svenska Kraftnät om tidigarelagd återstart av Ringhals 1 för perioden 1 juli till 15 september.
 • Regeringsbeslut om nationell plan för moderna miljövillkor för vattenkraft i Sverige.
 • Invigning av kraftvärmeverket Marzahn i Berlin.
 • Beslut om sänkta elnätsavgifter för 870 000 kunder i Sverige från 1 juli.

Viktiga händelser efter balansdagen

Audiocast

Vattenfalls vd och koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg presenterade resultatet i en direktsänd audiocast på webben för analytiker och medier. En inspelad version av audiocasten är tillgänglig nedan.

För mer information, kontakta:

Johan Sahlqvist, Head of Investor Relations, telefon: 08-739 72 51, mobil: 072-226 40 51

Markus Friberg, Head of Media Relations, mobil: 070-261 30 84

Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Se även

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

Ett vindkraftverk i Horns Rev

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.

En kvinna som cyklar genom centrala Stockholm

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.