Vår strategi

Vattenfall har formulerat en strategi för att nå vårt mål om fossilfrihet.

Strategin styr vår riktning, hur vi prioriterar våra affärsmöjligheter, fokuserar vårt arbete och engagerar våra medarbetare, så att vi kan skapa värde för våra intressenter genom att fortsätta leda utvecklingen mot minskade koldioxidutsläpp – både i vår egen sektor och långt utanför den.

Vår strategi i korthet

Strävan efter att vara ledande i energiomställningen
I dag ställs det betydligt högre krav på ett energibolag än bara lönsamhet. Vårt mål är fossilfrihet, vilket är i linje med förväntningarna från våra ägare såväl som våra kunder.

Hållbarhet är affären
Vi betraktar hållbarhet som en konkurrensfördel och en möjlighet att växa inom nya produkt- och marknadssegment. Vi strävar efter att uppnå nettonollutsläpp i hela vår värdekedja senast år 2040. Därför siktar vi på att kontinuerligt öka våra hållbarhetsambitioner och investeringar för att skilja oss från våra konkurrenter.

Fossilfri elproduktion är grunden för vårt värdeskapande
Våra tillgångar inom vattenkraft, kärnkraft och eldistribution i Sverige kommer att generera värde under lång tid framöver, då de utgör ryggraden i vår portfölj för att accelerera elektrifieringsrevolutionen. Tillsammans med en starkt växande verksamhet inom förnybar energi, främst på kontinenten, har vi byggt upp en attraktiv tillgångsportfölj och vi ser en betydande pipeline för fortsatt tillväxt inom fossilfri elproduktion och flexibilitet framöver.

Värde och stabilitet genom integrering och diversifiering
Som ett integrerat energibolag är vi aktiva i hela energivärdekedjan. Diversifiering och flexibilitet är grunden för en stabil portfölj som kan säkra tillväxt och värdeskapande över tid.

Barn på ett berg nära Stockholm

Skiftet till fossilfri energi måste påskyndas, och Vattenfall driver på denna omställning.

Våra strategiska fokusområden

Vattenfalls strategihjul illustrerar vår integrerade affärsmodell samt vad som krävs för att genomföra vår strategi.

Vattenfalls strategihjul

Driva utvecklingen av klimatsmarta lösningar med kunder och partners med fokus på ökad kundorientering, att främja elektrifiering och klimatsmarta energilösningar på områden där vi har konkurrensfördelar.

Sammankoppla och optimera energisystemet med fokus på att

maximera värdet av flexibilitet och att främja en stabil och kostnadseffektiv nätinfrastruktur.

Säkerställa en fossilfri energiförsörjning med fokus på att växa inom ny fossilfri energiproduktion, att maximera värdet av våra befintliga tillgångar och implementera vår handlingsplan för minskade koldioxidutsläpp.

Bedriva en högpresterande verksamhet genom att vara både konkurrenskraftig och kostnadseffektiv samt dra nytta av digitaliseringens möjligheter och ta ett socialt och miljömässigt ansvar genom hela värdekedjan.

Motivera och stärka våra medarbetare med fokus på att säkra den nödvändiga kompetensen och förbättra medarbetarresan samt att erbjuda en säker arbetsmiljö. 

Relaterad information

Kvinna sitter vid skrivbord och tittar in i kameran

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag.

Vy över ett vindkraftverk

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.

Historiskt fotografi av ett vattenkraftverk

Vattenfall har en över 100 år lång historia.

Se även

Vattenfalls skylt utanför huvudkontoret i Solna

Läs om strukturen för Vattenfalls bolagsstyrning och rapportstrukturen.

Personer på Vattenfalls kontor i Berlin sedda ovanifrån

Vi uppmanar beslutsfattare att skapa de regelverk som möjliggör fossilfrihet.

Flicka med grön tröja tittar in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.