Vattenfall i korthet

Vi är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme.

Vattenfall är ett europeiskt energiföretag med ungefär 19 000 medarbetare. Vi har elektrifierat branscher, levererat energi till människors hem och moderniserat vår livsstil genom innovation och samarbete i över hundra års tid.

Vi är fast beslutna att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. För att lyckas med det måste vi själva bli fossilfria. Men det räcker inte. Vi ser bortom vår egen bransch för att ta reda på var vi verkligen kan göra skillnad. Tillsammans med våra samarbetspartner tar vi på oss ansvaret för att hitta nya och hållbara sätt att elektrifiera transporter, industri och uppvärmning.

Företagspresentation

Års- och hållbarhetsredovisning

Ett fossilfritt liv inom en generation.

En elektrisk motorcykel parkerad utanför ett hus med solpaneler

Se även

En flicka i grön tröja som ser in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.

Vattenfall har en över 100 år lång historia.

Flicka med vandringsstav på en strand

Energi och lösningar i ett bredare perspektiv.