Vattenfall i korthet

Vi är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme.

Vattenfall är ett europeiskt energiföretag med ungefär 20 000 medarbetare. Vi har levererat kraft till industrier, försett människors hem med elektricitet och moderniserat våra kunders livsstil genom innovation och samarbete i över hundra års tid.

Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Det är därför vi driver på omställningen till ett mer hållbart energisystem genom att växa inom förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar till våra kunder.

Företagspresentation

Läs om Vattenfalls organisation, strategi och verksamhet.

Års- och hållbarhetsredovisning

På Vattenfall finns vi till för att hjälpa alla våra kunder att få tillgång till energi som är allt mer klimatsmart och fri från fossila bränslen inom en generation.

En grupp barn med en flygande drake

Vattenfall i siffror

6 550 000

elkunder

2 140 000

värmekunder

3 310 000

elnätskunder

2 350 000

gaskunder

156 824

MSEK nettoomsättning

12 007

MSEK resultat 2018

Se även

Ett vindkraftverk i Horns Rev

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

En flicka i grön tröja som ser in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.

Vattenfalls skylt vid entrén till huvudkontoret i Solna

Läs den senaste finansiella informationen från Vattenfall.

En kvinna som cyklar genom centrala Stockholm

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.

Träffa oss och delta på våra seminarier under Almedalsveckan.