Vattenfall i korthet

Vi är en av Europas största producenter och återförsäljare av el och värme.

Vattenfall är ett europeiskt energiföretag med ungefär 20 000 medarbetare. Vi har elektrifierat branscher, levererat energi till människors hem och moderniserat vår livsstil genom innovation och samarbete i över hundra års tid.

Vi är fast beslutna att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. För att lyckas med det måste vi själva bli fossilfria. Men det räcker inte. Vi ser bortom vår egen bransch för att ta reda på var vi verkligen kan göra skillnad. Tillsammans med våra samarbetspartner tar vi på oss ansvaret för att hitta nya och hållbara sätt att elektrifiera transporter, industri och uppvärmning.

Företagspresentation

Läs mer om Vattenfalls organisation, strategi och verksamhet i de här dokumenten.

Års- och hållbarhetsredovisning

Framsteg för klimatet – det händer här och nu.

Ett barn som åker skateboard i en ramp

Se även

Ett vindkraftverk i Horns Rev

Läs om Vattenfalls strategiska och ekonomiska mål.

En grupp barn på en kulle

Vi vill göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation.

En flicka i grön tröja som ser in i kameran

Vi ska ta vårt hittills största steg för att minska effekten av klimatförändringarna.

Vattenfalls skylt vid entrén till huvudkontoret i Solna

Läs den senaste finansiella informationen från Vattenfall.

En kvinna som cyklar genom centrala Stockholm

Vi har ett ansvar för hur vi påverkar miljö och samhälle.

Träffa oss och delta på våra seminarier under Almedalsveckan.