Gäller säkerhetsprövning och registerkontroll från andra kraftverk på Ringhals?

Q:

Gäller säkerhetsprövning och registerkontroll från andra kraftverk på Ringhals?

A:

Varje anläggning gör sin egen registerkontroll. Om du är registerkontrollerad för annat kärnkraftverk så går handläggningstiden snabbare. Samlingsintyg för säkerhetsprövning, samtycke för registerkontroll samt framställan ska sändas till Ringhals för att Ringhals ska kunna skicka in för registerkontroll på aktuell person.

Se även: Frågor och svar