Hur lång tid tar en registerkontroll?

Q:

Hur lång tid tar en registerkontroll?

A:

Hur lång tid registerkontrollen tar är inget vi kan styra över och tyvärr kan vi inte heller veta var i kedjan det är. Allt beror på hur mycket Svenska Kraftnät och Säpo har att kontrollera. Det är viktigt att det enbart skickas in handlingar på de personer som är aktuella för arbete på Ringhals för att minska handläggningstiden hos Svenska Kraftnät och Säpo.

Se även: Frågor och svar