Morfin – hur klassas det?

Q:

Morfin – hur klassas det?

A:

Morfin klassas som narkotika, det är en form av opiat.

Se även: Frågor och svar