Om man gjort en säkerhetsprövning en gång, måste man göra den igen?

Q:

Om man gjort en säkerhetsprövning en gång, måste man göra den igen?

A:

Extern personal som inte tjänstgjort på Ringhals under en 12-månadersperiod ska genomföra säkerhetsprövning inklusive registerkontroll igen.

Se även: Frågor och svar