Vad är en radiologisk undersökning?

Q:

Vad är en radiologisk undersökning?

A:

En radiologisk undersökning omfattar urinprov, blodprovstagning, mätning av blodtryck och samtal med sjuksköterska och läkare. Syftet med läkarundersökningen är att avgöra om den undersökte löper särskild risk för skada vid exponering för joniserande strålning eller på grund av andra medicinska hinder inte bedöms arbeta med joniserande strålning.

Se även: Frågor och svar