Vad innebär blanketten "Samlingsintyg om genomförd säkerhetsprövning"?

Q:

Vad innebär blanketten "Samlingsintyg om genomförd säkerhetsprövning"?

A:

Säkerhetsprövning görs av varje leverantör och intygas via samlingsintyget. Säkerhetsprövning grundas på personlig kännedom om den prövade och uppgifter som framgår av betyg, intyg och referenser.

Se även: Frågor och svar