Vad innebär en registerkontroll?

Q:

Vad innebär en registerkontroll?

A:

Det är en kontroll mot belastningsregistret hos säkerhetspolisen. Kontrollen ska visa att de uppgifter som framkommit vid säkerhetsprövningen inte är belastande. För att Ringhals ska få lov att göra denna kontroll krävs ett godkännande av berörd person.

Se även: Frågor och svar