Vad innebär en säkerhetsprövning?

Q:

Vad innebär en säkerhetsprövning?

A:

En säkerhetsprövning ska visa:

  • att personen inte står under åtal eller har allvarlig kriminell belastning.
  • att personen inte har missbruksproblem eller allvarliga ekonomiska problem.
  • att betyg och intyg verifierar pålitlighet under de senaste tre åren.
  • att via referenser kontrollera ovanstående bild.

Se även: Frågor och svar