Var kan jag hitta information om vad en radiologisk läkarundersökning innebär?

Q:

Var kan jag hitta information om vad en radiologisk läkarundersökning innebär?

A:

I kapitel 6 av SSM:s föreskrifter om grundläggande bestämmelser för skydd av arbetstagare och allmänhet vid verksamhet med joniserande strålning:
Strålsäkerhetsmyndigheten

Se även: Frågor och svar