Ersätter Vattenfall skador som kan uppstå på min på min fastighet när man drar ledningar?

Q:

Ersätter Vattenfall skador som kan uppstå på min på min fastighet när man drar ledningar?

A:

Vattenfall ersätter bestående skador som uppstår vid intrång i fastigheter samt eventuella tillfälliga skador på fastigheter/anläggningar som kan uppstå vid anläggning av kabel, underhåll och eventuell reparation.

Se även: Frågor och svar