Hur kommer ni undersöka miljöeffekterna för bland annat fisk, fågellivet samt tumlare?

Q:

Hur kommer ni undersöka miljöeffekterna för bland annat fisk, fågellivet samt tumlare?

A:

Miljöfrågan är viktig för Vattenfall. För att minimera effekterna i miljön görs många olika miljöstudier där vi tar hjälp av ledande expertis på respektive område. Som en världsledande utvecklare av havsbaserad vindkraft kan vi på Vattenfall dra nytta av vår långa erfarenhet och unika kompetens inom miljöområdet, vi hittar lösningar och gör anpassningar under byggnationstiden men även i drift.

Vi deltar till exempel i flera forskningsprojekt som bidrar till ökad kunskap. Vi utvecklar även nya tekniska lösningar och testar ny teknik för att minska undervattensljud då vi sätter nya vindkraftverk på plats för att minska negativ påverkan på ljudkänsliga marina däggdjur, som tumlaren.

Vi ser stora synergier där projekten Kattegatt Syd och Stora Middelgrund kan lära mycket av varandra, om området och naturlivet.

Se även: Frågor och svar