Hur många och hur stora verk kommer att installeras?

Q:

Hur många och hur stora verk kommer att installeras?

A:

Vindkraftsparken Kattegatt Syd omfattar ett 80-tal turbiner som ska generera 1 200 MW per år, detta motsvarar hushållsel för 780 000 villor. Teknikutvecklingen går dock väldigt fort fram och med mer effektiva verk kan vi minska antalet turbiner.

Vårt systerprojekt Stora Middelgrund planerar för 290 meter höga vindkraftverk. Vi räknar med att Kattegatt Syds turbiner kommer att ha en något höge höjd.

Se även: Frågor och svar