Hur och var kommer vindkraftverken anslutas till elnätet på land?

Q:

Hur och var kommer vindkraftverken anslutas till elnätet på land?

A:

Enligt förslag kommer den havsbaserade vindkraftparken Kattegatt Syd att ansluta elnätet i området Väröbacka i Varberg. Från vindkraftsparken till havs kommer kablar att löpa under havsbotten och vidare upp under markytan på Väröhalvön.

Placeringen av transformatorstationen bestäms av Svenska Kraftnät.

Se även: Frågor och svar