Hur påverkar ett eventuellt landfäste strandmiljön?

Q:

Hur påverkar ett eventuellt landfäste strandmiljön?

A:

Strandmiljön kommer att påverkas under byggskedet och sedan återställas till ursprungligt skick. Hur området påverkas beror på vilken teknik som bedöms som mest lämplig på den specifika platsen. De metoder som normalt används är antingen så kallad styrd horisontell borrning eller en metod med öppet schakt.

Vid styrd horisontell borrning lämnas själva strandzonen intakt men istället behövs en cirka 50x60 meter stor arbetsyta högre upp på land.

Om metoden med öppet schakt används för att ta kablarna i land består påverkan på strandmiljön av schaktning för att gräva ned kablarna. Med denna metod blir arbetsytan på land mindre.

Oavsett metod kommer man att märka av arbetsfordon på platsen för anläggningsarbetet och uppläggsytor för massor. Uppställningsytor för arbetsfordon kommer också att behövas.

 

Efter anläggningsskedet kommer marken att återställas till hur ytan såg ut innan arbetet började.

Se även: Frågor och svar