Kommer kabelkorridoren att synas ovanpå mark?

Q:

Kommer kabelkorridoren att synas ovanpå mark?

A:

Kablarna kommer inte att vara synliga ovan mark. På marker med lägre vegetation, som exempelvis gräsmarker, buskmark eller jordbruksmark, kommer kabelkorridoren inte att vara synlig eftersom denna typ av markanvändning kan återgå till det normala.  

På skogsmark är viss påverkan bestående eftersom ledningsgatan behöver vara fri från träd och större buskar då de på sikt kan skada anläggningarna.

Se även: Frågor och svar