Kommer man att kunna fiska i området för vindkraftsparken?

Q:

Kommer man att kunna fiska i området för vindkraftsparken?

A:

Vid kabelkorridorerna kommer yrkesfiske att kunna fortsätta som vanligt. Storskaligt fiske som exempelvis fiske med trål blir sannolikt inte möjligt i vindkraftsparken på grund av risk för skador på fiskeutrustning. Burfiske och fritidsfiske kommer dock att kunna fortsätta som vanligt.

Se även: Frågor och svar