Kommer man kunna bedriva jordbruk ovanpå de nedgrävda markkablarna?

Q:

Kommer man att kunna bedriva jordbruk ovanpå de nedgrävda markkablarna?

A:

Ja, man kan fortsätta bedriva jordbruk ovanpå kablarna efter anläggningsskedet, när marken är återställd.

Se även: Frågor och svar