Sker nedläggning av kabeln under höst/vinter då det är färre människor som vistas i området?

Q:

Sker nedläggning av kabeln under höst/vinter då det är färre människor som vistas i området?

A:

Vi tar i möjligaste mån hänsyn till områdets karaktär och undviker exempelvis anläggningsarbete under perioder då många människor vistas i området.

Se även: Frågor och svar