Vilka vind- och vågförhållanden är det vid Kattegatt Syd?

Q:

Vilka vind- och vågförhållanden är det vid Kattegatt Syd? 

A:

Placeringen är, efter en ordentlig analys av den svenska kusten, vald  utifrån lämpliga vindförhållanden och bottendjup. Långtidskorrigerade vinddata visar att vindhastigheten är i genomsnitt 9,8 meter/sekund på 135 meters höjd. Skillnaden mellan högt och lågt tidvatten är minimal, endast 0,5 meter. 

Se även: Frågor och svar