Vilken lokal nytta kan projektet ge? Hur många nya arbetstillfällen kan skapas?

Q:

Vilken lokal nytta kan projektet ge? Hur många nya arbetstillfällen kan skapas?

A:

Samarbete med lokalsamhället är viktigt för Vattenfall och anläggningen av en vindkraftspark skapar många arbetstillfällen. Under byggnation behövs lokala underleverantörer av bland annat konsulttjänster, utrustning, installationer och service.

Om den närliggande vindkraftsparken Stora Middelgrund byggs blir behovet av lokal arbetskraft större.

Närheten till Stora Middelgrund-projektet är en viktig faktor i utvecklingen av Kattegatt Syd. Vi ser att stora fördelar genom att vi kan dela lärdomar, data och samlokalisering av drift och underhåll.

Se även: Frågor och svar