Hur mycket elektricitet?

Q:

Hur mycket el kommer anläggningen vid Kriegers flak att producera? 

A:

Detta beror på hur stor effekt som installeras. Projektet har ursprungligen utvecklats för turbiner med en effekt om 5 MW, vilket skulle ge en sammanlagd effekt om 640 MW. Produktionen för en sådan anläggning beräknas till omkring 2,6 TWh per år, detta motsvarar behovet av förnybar hushållsel för drygt 500 000 hem. 

Se även: Frågor och svar