Hur stora verk och hur många kommer att installeras?

Q:

Hur stora verk och hur många kommer att installeras?

A:

Projektet utvecklades ursprungligen för 128 turbiner med vardera en effekt om 5 MW och en totalhöjd av 170 meter. Det danska projektet Kriegers flak, som också ägs av Vattenfall, projekteras för 8,4 MW-turbiner. Det utrymme inom svenska Kriegers flak, där Vattenfall har tillstånd att utveckla vindkraft, rymmer 640 MW. På grund av läeffekter från det danska projektet är det möjligt att parken blir något mindre, kanske 300–500 MW. För det skulle krävas 35–60 turbiner av den typ som projekteras för det danska projektet.

Det är dock troligt att det vid investeringsbeslutet om några år finns större turbiner tillgängliga, 10–15 MW med en totalhöjd upp mot 250 meter. Med större verk kan i gengäld färre antal verk erfordras för samma produktion.

Se även: Frågor och svar