Kommer jag att kunna fiska i vindkraftsparken?

Q:

Kommer jag att kunna fiska i vindkraftsparken?

A:

Det är knappast möjligt att bedriva svårmanövrerade fisken såsom trålfiske inom en havsbaserad vindkraftspark. Av risken för skador på kablar eller andra strukturer är det ej heller lämpligt med ankring av fartyg inom området, eller möjligt med bottentrålning.

För att inte motverka det småskaliga kustnära fisket avser projektet att möjliggöra fiske inom vindkraftsparken, i enlighet med den diskussion som förts under samrådsmöten med lokalt verksamma fiskare. Fiskemetoder som kan utövas inom området är exempelvis garnfiske och handfiske. En nödvändig avlysning av trålfiske kommer framförallt att medföra en inskränkning av det storskaliga fisket i området, detta fiske är dock litet inom det berörda området.

Se även: Frågor och svar