Kommer jag att kunna segla i vindkraftsparken?

Q:

Kommer jag att kunna segla i vindkraftsparken?

A:

Ja, Kriegers flak avser inte att avlysa området under driftskedet, dock kommer bolaget att ansöka om ankringsförbud.

Se även: Frågor och svar