Vilka tillstånd har projektet?

Q:

Vilka tillstånd har projektet?

A:

Projektet erhöll 2006 av regeringen tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon att inom ett specificerat område vid Kriegers flak, i södra Östersjön, uppföra och driva en vindkraftspark med högst 128 vindkraftverk, med en totalhöjd om högst 170 meter. Tillståndet anger att anläggningen måste vara färdigställd senast den 1 oktober 2018. En ansökan om förlängning samt ökad totalhöjd har lämnats in.

Energimarknadsinspektionen gav projektet nätkoncession för växelströmsanslutning till ställverken i Arrie och Trelleborg. Denna koncession överklagades men regeringen fastställde koncessionen vid ett beslut 2016. Vidare har projektet tecknat markavtal med cirka 90 % av berörda markägare. Projektet har även haft tillstånd enligt kontinentalsockellagen att utföra en geoteknisk undersökning, och denna har genomförts.

Se även: Frågor och svar