Vilka tillstånd har projektet?

Q:

Vilka tillstånd har projektet?

A:

Projektet erhöll 2006 av regeringen tillstånd enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon att inom ett specificerat område vid Kriegers flak, i södra Östersjön, uppföra och driva en vindkraftpark med högst 128 vindkraftverk, med en totalhöjd om högst 170 meter. Tillståndet anger att anläggningen måste vara färdigställd senast den 1 oktober 2018. En ansökan om förlängning av detta tillstånd kommer att lämnas in, likaså en ansökan om ökad totalhöjd.

Energimarknadsinspektionen gav projektet nätkoncession för växelströmsanslutning till ställverken i Arrie och Trelleborg. Denna koncession överklagades men regeringen fastställde koncessionen vid ett beslut 2016. Vidare har projektet tecknat markavtal med omkring en tredjedel av berörda markägare. Projektet har även haft tillstånd enligt kontinentalsockellagen att utföra en geoteknisk undersökning, och denna har genomförts.

Se även: Frågor och svar