Vind- och vågförhållanden?

Q:

Vilka vind- och vågförhållanden är det vid Kriegers flak?

A:

Årsmedelvinden vid Kriegers flak är beräknad till mellan 8,7 och 9,1 m/s. Den största genomsnittliga signifikanta våghöjden uppgår till 1,3–1,4 m i december/januari. Den maximala våghöjden uppgår till 6–7 meter.

Se även: Frågor och svar