Hur många och hur stora verk kommer att installeras?

Q:

Hur många och hur stora verk kommer att installeras?

A:

Projektet Stora Middelgrund utvecklades ursprungligen för 108 turbiner med vardera en effekt om 8 MW och en totalhöjd av 200 meter. Idag finns större och mer effektiva turbiner tillgängliga; det är troligt att det vid investeringsbeslutet om några år finns än större turbiner tillgängliga, 10–15 MW. Vattenfall har därför påbörjat en process för att få öka totalhöjden. Med större verk behövs färre verk för samma produktion.

Se även: Frågor och svar