Hur mycket elektricitet kommer anläggningen vid Stora Middelgrund att producera?

Q:

Hur mycket elektricitet kommer anläggningen vid Stora Middelgrund att producera? 

A:

Detta beror på hur effektiva de enskilda turbinerna är, hur stor effekt som installeras och läeffekter mellan turbinerna. Projektet har ursprungligen utvecklats för 108 turbiner vardera med en effekt om 8 MW. Produktionen för en sådan anläggning beräknas till omkring 3,0 TWh per år, detta motsvarar behovet av förnybar hushållsel för drygt 500 000 villor. Med större turbiner kan produktionen komma att öka, det är också möjligt att vid optimering av parken en del turbiner faller bort; således kan förväntas en produktion i intervallet 2,5–3,5 TWh.

Se även: Frågor och svar