Kommer jag att störas av anläggningsarbetena till havs?

Q:

Kommer jag att störas av anläggningsarbetena till havs?

A:

Under anläggningstiden kommer arbetsområdet till havs att avlysas. Säkerhetszonen når cirka en kilometer från vindkraftsparken. Även vid kabelläggning etableras en säkerhetszon.

Fundamenten kommer troligen att vara antingen stålrörsfundament, monopile, eller gravitationsfundament. Stålrörsfundament pålas ner (eventuellt med förborrning). Denna pålning medför ljud som kan komma att höras även på land. Pålning av ett fundament tar några timmar.

Se även: Frågor och svar