Kommer man att kunna fiska i vindkraftsparken?

Q:

Kommer man att kunna fiska i vindkraftsparken Stora Middelgrund?

A:

Det är knappast möjligt att bedriva svårmanövrerade fisken såsom trålfiske inom en havsbaserad vindkraftspark. Av risken för skador på kablar eller andra strukturer är det inte heller lämpligt med ankring av fartyg inom området, eller möjligt med bottentrålning.

Fiskemetoder som kan utövas inom området är exempelvis garnfiske och handfiske. En nödvändig avlysning av trålfiske kommer framförallt att medföra en inskränkning av det storskaliga fisket i området, detta fiske är dock litet inom det berörda området.

Se även: Frågor och svar