Vad är kostnaden för en vindkraftspark av den typ som planeras på Stora Middelgrund?

Q:

Vad är kostnaden för en vindkraftspark av den typ som planeras på Stora Middelgrund? Och i jämförelse med ett kärnkraftverk som producerar dubbelt så mycket energi, vad kostar dessa snurror?

A:

Vi räknar med en total investeringskostnad runt 20 miljarder kronor för hela vindkraftsparken, inklusive fundament och anslutningar till det svenska elnätet. Om vindkraftsparken byggs räknar vi med en elproduktion på cirka 3 TWh. Det innebär hushållsel till drygt 500 000 villor.

När man ska jämföra två produktionstekniker för el är det inte bara investeringskostnaden per installerad megawatt som är intressant, utan även driftkostnader och elproduktion. Därtill kan finnas andra aspekter som har en ekonomisk bäring, till exempel resursanvändning och förnybarhet. Vattenfall undersöker nu förutsättningarna för vindkraftsparken vid Stora Middelgrund. För att Vattenfall i slutändan ska investera i projektet och uppföra och driva vindkraftsparken, krävs att projektet ger en tillräckligt stor avkastning på investeringen. Med motsvarande kommersiella krav som föreligger även i andra av Vattenfalls investeringar.

Avkastningen styrs också av den ekonomiska ersättningen för elen. De ersättningar som producenten av havsbaserad vindkraftsel får är följande:

  • Försäljning av elen. Detta går naturligtvis till alla som producerar el och priset är detsamma oavsett om produktionen sker med vattenkraft, vindkraft, kärnkraft eller någon annan teknik. Denna ersättning ingår som en del i konsumentens elräkning.
  • Försäljning av elcertifikat. Denna ersättning går till alla som producerar så kallad förnyelsebar el (exempelvis med vindkraft eller med biobränsle). I nuläget är denna ersättning nära noll kronor per kilowattimme.
Se även: Frågor och svar